image-banner

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường 579 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và thi công xây dựng công trình về Dân Dụng, Công Nghiệp, xử lý môi trường. Lĩnh vực tư vấn thi công xây dựng đang được nhiều đối tác tin tưởng giao phó.

Với đội ngũ Lãnh đạo và cán bộ là những người có năng lực và kinh nghiệm, các chuyên gia tư vấn thiết kế và giám sát thi công của Công ty 579 sẽ phối hợp cùng với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để phác thảo toàn bộ quá trình thực hiện thi công dự án.

Việc tư vấn thiết kế, giám sát thi công đối với một dự án xây dựng bao gồm các nội dung chính:

– Đo đạc và khảo sát mặt bằng hiện trạng thi công;

– Đưa ra các Phương án thiết kế và thi công có tính khả thi cao và tiên lượng các khó khăn, vướng mắc có thể gặp;

– Lập kế hoạch và dự toán chi phí chi tiết thực hiện cho từng giai đoạn thi công.

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG LÀ GÌ?

Công tác giám sát thi công xây dựng công trình là một hoạt động nằm trong một chuỗi các hoạt động khác của quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình như: lập qui hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và các hoạt động khác (điều 3 – Luật Xây dựng).

 • Tổ chức hoặc cá nhân hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cũng được qui định thành chức danh có các chức năng, nhiệm vụ với các tiêu chuẩn như trình độ học vấn, thâm niên công việc, kinh nghiệm nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề (điều 62, điều 65 – Nghị định 16/2005)
 • Mục đích của hoạt động giám sát thi công nhằm xác nhận cho công trình bảo đảm đúng thiết kế, theo qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, chất lượng để đưa vào nghiệm thu. Như vậy mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát (điều 87 – Luật Xây dựng)
 • Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết với đất, được xây dựng theo thiết kế.
 • Với đặc thù trên thì việc thi công công trình xây dựng không chỉ phụ thuộc điều kiện tự nhiên mà còn tuỳ thuộc vào trình độ và sức lao động của con người, vào đặc điểm các loại vật liệu, các loại thiết bị xây dựng. Điều này đòi hỏi người giám sát thi công không chỉ nắm vững kĩ thuật xây dựng mà còn cần có kinh nghiệm về giám sát thi công, có nghiệp vụ và sức khoẻ mới có thể theo kịp mọi diễn biến trong qúa trình thi công.

Vai trò người giám sát thi công

1. Vị trí : một chức danh trong hoạt động xây dựng (tương tự chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế).

2. Chức năng: giám sát nhà thầu thi công trong quá trình xây dựng.

3. Nhiệm vụ: có 2 nhiệm vụ chính như sau

Theo dõi việc thực hiện các công việc của nhà thầu thi công bằng những biện pháp được ghi trong hợp đồng xây dựng, ở khâu xây và lắp trong quá trình thi công tại hiện trường.

Kiểm tra:

 • Điều kiện khởi công xây dựng
 • Sự phù hợp năng lực nhà thầu thi công với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng (nhân lực, thiết bị; hệ thống quản lí chất lượng; giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư; phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công)
 • Chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà thầu thi công cung cấp (giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất; kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp tiêu chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; khi nghi ngờ thì kiểm tra trực tiếp)
 • Kiểm tra biện pháp thi công
 • Kiểm tra quá trình triển khai công việc ở hiện trường (ghi nhật kí giám sát hoặc biên bản kiểm tra)
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công
 • Tổ chức nghiệm thu
 • Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu của nhà thầu thi công
 • Phát hiện sai sót, bất hợp lí về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu điều chỉnh
 • Tổ chức kiểm định lại khi nghi ngờ về chất lượng công trình
 • Chủ trì giải quyết vướng mắc giữa các bên liên quan

Quyền hạn:

 • Yêu cầu điều chỉnh
 • Dừng thi công
 • Yêu cầu khắc phục hậu quả
 • Từ chối nghiệm thu

Năng lực:

 • Trình độ: đại học trở lên
 • kinh nghiệm: tham gia thiết kế, thi công, giám sát ít nhất 5 năm
 • Đào tạo: qua lớp bồi dưỡng giám sát thi công
 • Được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

Phạm vi hoạt động:

 • Không gian: phạm vi thi công của nhà thầu
 • Thời gian: thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công

Mối quan hệ:

 • Nhà thầu thi công
 • chủ đầu tư
 • Tư vấn thiết kế
 • Chuyên gia một số lĩnh vực trong thiết kế, thi công.

Ngoại lệ:

 • Ngoài thiết kế quy định
 • Sự cố công trình

Nguồn dữ liệu:

 • Hồ sơ thiết kế: thuyết minh, bản vẽ
 • Chỉ dẫn kĩ thuật, biện pháp thi công trong hợp đồng
 • Qui chuẩn xây dựng
 • Tiêu chuẩn xây dựng (bắt buộc).

Sản phẩm

 • Xác nhận để nghiệm thu hay không nghiệm thu

Đặc thù của quá trình xây dựng

Quá trình này có thể chia làm 3 thời kì: thời kì chuẩn bị, thời kì thi công và thời kì hoàn thiện công trình. Mỗi thời kì có những đặc điểm riêng. Trong thời kì chuẩn bị, trước tiên phải kiểm tra những điều kiện để khởi công xây dựng công trình như có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công thoả thuận.

Các tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cần phải giải quyết, thoả thuận về các biện pháp và trách nhiệm cụ thể của mỗi bên. Xác lập hệ thống cọc mốc định vị cơ bản phục vụ thi công. Phần mặt bằng cần làm rõ đường thi công và các vật kiến trúc di dời, các mỏ vật liệu cần được khai thác sớm. Đối với công trình thủy lợi-thủy điện thì việc dọn lòng hồ và di dời dân là công việc rất phức tạp cần có thời gian. Tiếp theo là kiểm tra giấy phép xây dựng (chú ý đến các công trình đang tồn tại ở xung quanh công trường để khi xây dựng không gây hư hại (do nổ mìn, do đóng cọc gây lún xung quanh, do tiêu nước làm mất nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng xung quanh).

Đồng thời đảm bảo khoảng cách qui định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại), thiết kế bản vẽ thi công cùng các chỉ dẫn kĩ thuật của hạng mục công trình đã được phê duyệt.Trong thực tế, để xây dựng công trình có nhiều phần khuất như công trình thuỷ lợi hoặc trải dài theo tuyến như công trình giao thông thì trong hồ sơ thiết kế thường có những sai sót ở những mức độ khác nhau.

Có 3 nhóm sai sót:

Nhóm 1: Gồm những sai sót đơn giản có thể bổ khuyết mà không cần sửa lại thiết kế.

1. Không làm đúng yêu cầu về hệ thống hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn của hệ thống kiểm tra tài liệu, cụ thể trong công việc làm thủ tục hồ sơ thiết kế.
2. Làm hồ sơ thiết kế nhưng không sử dụng những mẫu chuẩn, mô hình bảng tính sẵn, các định mức dự toán tổng hợp, các bản vẽ trang trí mẫu, các phần tiêu chuẩn hoá của bản vẽ.
3. Bản vẽ không ghi đầy đủ, sai tỉ lệ qui định
4. Sao chép các bộ phận của bản vẽ, cấu kiện, chi tiết, và cụm tiêu chuẩn hoá in trong các tập sưu tầm và sản xuất đại trà hiện hành, sao chép lời thuyết minh.
5. Các thiếu sót không đáng về kích thước, cao trình hoặc bỏ qua không theo đúng qui định.
6. Không tận dụng phương pháp in bản vẽ nhanh nhất
7. Thiếu các ý kiến phản biện, góp ý kiến của chuyên gia chính trong từng lĩnh vực hoặc của bộ phận liên quan.

Nhóm 2: gồm những sai sót phải tính thêm (sửa lại) trong bản thiết kế hoặc là thêm một số phần.

1. Thiếu phần luận chứng đối với nhiệm vụ thiết kế, giải thích điều kiện kĩ thuật, giải pháp kĩ thuật chính của thiết kế được duyệt
2. Không làm đúng định mức, nguyên tắc xây dựng và các định mức khác dẫn tới phải sửa lại tài liệu.
3. Tài liệu thiết kế không được lập đầy đủ họăc chưa đồng bộ
4. Sai sót lớn trong tính toán khối lượng, chọn đơn giá, lập bảng nhu cầu vật tư, thiết bị, nhiệm vụ đề ra cho các đơn vị.
5. Sai sót lớn trong tính toán kết cấu xây dựng và chọn thiết bị vận hành, gây ra những thay đổi lớn.
6. Sử dụng lại các kết cấu, chi tiết thiết bị không còn phù hợp
7. Sử dụng những biện pháp không kinh tế
8. Sử dụng các kết cấu chịu tải, các thiết bị vận hành thiếu những tính toán cần thiết.
9. Thiếu những phương án cần thiết để chọn lựa các giải pháp thiết kế tiết kiệm nhất.
10. Giữa những bản vẽ tính toán và các bộ phận của bản vẽ thiết kế thiếu sự chuyển tiếp nhau.
11. Sử dụng không đúng vật liệu hiếm nhập ngoại.
12. Thiếu hoặc không đầy đủ các phương sách chống nhiễm bẩn, chống ổn, bảo về môi trường ( kể cả đất thổ nhưỡng)
13. Không có quy trình công nghệ để chế tạo lắp ráp các chi tiết kết cấu thiết bị
14. Trong thiết kế thi công thiếu các giải pháp công xưởng hoá, sử dụng lao động xây dựng nhiều, không hợp lý.
15. Thiếu sự thoả thuận của cơ quan giám định nhà nước đối với tồn tại về tiêu chuẩn nhà nước và đinh mức, nguyên tắc xây dựng và các tài liệu khác. Đặc biệt thiếu sự thoả thuận về an toàn cháy nổ và an toàn điện.
16. Chất lượng giải pháp thiết kế thấp(so với chuẩn hoặc công trình đã xây dựng tương tự)

Nhóm 3: gồm những vi phạm không cho phép sử dụng hồ sơ thiết kế hiện có hoặc phải sửa lại toàn bộ

 • Thiếu nhiệm vụ thiết kế và các quy định về kỹ thuật
 • Sai lệch lớn về khối lượng và giá trị dự toán dẫn đến làm sai lệch về giá trị xây dựng thực của công trình
 • Vi phạm định mức, nguyên tắc xây dựng, ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết cấu.
 • Thiếu sự an toàn trong v n hành, đặc biệt an toàn về cháy nổ và an toàn điện
 • Những bản vẽ thiết kế đặc thù riêng thiếu luận cứ khi lập ra
 • Mức độ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng các giải pháp thấp hơn quy định
 • Giá trị xây dựng của công trình thiết kế, ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật cao hơn so với vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn chứng kinh tế kĩ thuật.
  Hợp đồng xây dựng ghi rõ các công việc cần tiến hành, yêu cầu về chất lượng, có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường xung quanh, thống nhất biện pháp thi công.

Trong việc kiểm tra năng lực của nhà thầu phải ghi rõ chủng loại và số lượng các dụng cụ đo lường, trắc đạc, phương tiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng mà mỗi nhà thầu thi công cần có ở công trường. Các nguyên tắc khi lấy mẫu và đem mẫu đi thí nghiệm. Nguyên tắc thông báo và xử lí kết quả thí nghiệm.
Trong giai đoạn thi công chia ra các giai đoạn: chuyển bước thi công đơn giản và chuyển bước thi công quan trọng.

 

Tin tức liên quan

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường 579 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và thi công xây dựng công trình về Dân Dụng, Công Nghiệp, xử lý môi trường. Lĩnh vực tư vấn thi công xây dựng đang được nhiều đối tác tin tưởng giao phó. Với đội ngũ […]